Sjå eit utval
av våre
prosjekt

Me i Leigland Bygg AS arbeidar med store og små prosjekt – ingen jobb er for liten og ingen jobb er for stor!

Det viktigaste for oss er at me ivaretek kunden på ein best mogeleg måte. Ein god dialog frå planleggingsstadiet fram til ditt bygg står ferdig, er avgjerande for at du som kunde skal vera trygg på at du får eit ferdig produkt som svarar til dine forventninger.

Har du planar om å byggje? Stort eller lite, ta gjerne kontakt med oss, me tek gjerne ein prat.

Nyaste prosjekt