Element og takstolar
til store og små
prosjekt

Element
mesterlogo

Me byggjer element til store og små prosjekt. Alle elementa vert laga i våre produksjonslokaler i Strandvik, og me har lang erfaring med å byggje elementhus.

Det er fleire fordelar med å byggje elementhus, anten det er til store prosjekt eller til eineboligar. Byggjeprosessen vert meir forutsigbar, noko som gjer store fordelar for både utbyggjer og kunde.

Takstolar

Me har eigen takstolproduksjon her i Strandvik

Leigland Bygg AS er CE sertifisert i henhold til NS – EN 14250 – Produktkrav for prefabrikkerte konstruksjonselementer satt sammen med spikerplater. Kontrollorgan er Treteknisk Institutt.

Leigland Bygg AS er medlem i Norsk Takstolprodusenters Forening.

CElogo
ntflogo

Kontakt / Forespørsel:
Bygningsingeniør Knut Dalland
Tlf. 56 58 00 72
E-post: knut.dalland@leiglandbygg.no

Under finner du eige skjema for bestilling av takstolar, samt teknisk dokumentasjon og veiledning for montering av takstolar: