Framsida

Her finn du et utval av våre prosjekt


På denne sida finn du eit utval av prosjekt mer er, eller har vore involvert i.


Under sida 'Prosjekt for sal' vil du finna prosjekt som er til sals eller vil koma til sals. Medan under sida 'Referanseprosjekt' vil kunna sjå nokre av dei prosjekta me tidligare har arbeida med som er avslutta.
 
 
 

Me i Leigland Bygg AS arbeidar med store og små prosjekt - ingen jobb er for liten og ingen jobb er for stor! Det viktigaste for oss er at me ivaretek kunden på ein best mogeleg måte. Ein god dialog frå planleggingsstadiet fram til ditt bygg står ferdig, er avgjerande for at du som kunde skal vera trygg på at du får eit ferdig produkt som svarar til dine forventninger.

 

Har du planar om å byggje? Stort eller lite, ta gjerne kontakt med oss, me tek gjerne ein prat.

 

Du kan anten kontakta oss via kontaktskjema som du finn her, eller du kan kontakta ein av oss direkte her!

 
 
 
 
 
 
  Tilbake

 
Kontakt oss
Leigland Bygg AS
Håvikvegen 93
5643 Strandvik
Telefon 56580070
Faks 56580079
post@leiglandbygg.no
Linker
Dynamiske websider: iDrift AS   Design: Ibox AS