Framsida

Velkomen til Leigland Bygg

Produksjons- og kontorlokaler i Strandvik
 

Me har lang erfaring med å byggje elementhus. Når grunnmuren er på plass, set me opp huset og får det under tak på få dagar. Så kan da berre regna og hagla, - huset er tørt uansett! Det er mange fordelar ved det. For det fyrste kan de kome raskt i gong med resten av arbeidet, for det andre slepp de høge byggjelånsrenter. Når de kanskje må ut med fleire tusenlappar i rentekostnadar i veka vert det fort pengar av det. Med hus frå Leigland Bygg AS sparar du altså både tid og pengar.
 

På Leigland har me dreve med byggjevirksomheit sidan 1878. I dag er det fjerde generasjon som driv, - og sjølv om mykje har endra seg, er familiesærtrekka dei same. Me byggjer ikke kun for kundane våre, me byggjer og for oss sjølv. Kvart hus me set opp er me stolte av.  Det handlar om følelsar for faget, om arbeidsglede og erfaring. Det kan føra til diskusjonar underveis, men enno har ingen angra på å fylgje våre anbefalingar. For oss er det viktigaste at du vert fornøgd, både den dagen du overtek huset og i alle år det er din heim.

 
 
Kontakt oss
Leigland Bygg AS
Håvikvegen 93
5643 Strandvik
Telefon 56580070
Faks 56580079
post@leiglandbygg.no
Linker
Dynamiske websider: iDrift AS   Design: Ibox AS