Framsida

VELKOMEN TIL LEIGLAND BYGG AS


 
Produksjons- og kontorlokaler i Strandvik
 

På Leigland har me dreve med byggjeverksemd sidan 1878. I dag er det fjerde generasjon som driv. Sjølv om mykje har endra seg, er familiesærtrekka dei same; følelsar for faget, arbeidsglede og erfaring. For oss er det viktigaste at ein som kunde vert fornøgd, både den dagen ein overtek boligen og i alle åra det er eins heim.

 

Med hus frå Leigland Bygg AS sparar ein både tid og pengar. Me har lang erfaring med byggjing av elementhus, og elementa vert bygd i lokala våre her i Strandvik. Når grunnmuren er på plass, set med opp huset og får det under tak på få dagar. Ein raskare og meir effektiv måte å jobba på som har fleire fordelar. Resten av arbeidet kjem raskt i gong, og i ein byggjeprosess er spart tid lik sparte pengar for kunden. 

 

I dag utfører me alle typar oppdrag innanfor hus, hytter, fritidsbustadar, leilegheiter, nærings- og offentlege bygg. Me har hovudsakleg prosjekt i Hordaland, men me har og enkelte prosjekt elles i landet. Ingen jobb er for liten, ei heller for stor, og me er ofte med frå idé til ferdig bygg.

 

Under fana 'Prosjekt' finn ein ei oversikt over våre tidlegare prosjekt.

 
 
 

Me byggjer ikkje berre for kundane våre, me byggjer òg for oss sjølv - kvart bygg me set opp, er me stolte av!


 
 
 
 
 
 
 
 
Kontakt oss
Leigland Bygg AS
Håvikvegen 93
5643 Strandvik
Telefon 56580070
post@leiglandbygg.no
Linker
Dynamiske websider: iDrift AS   Design: Ibox AS